864 m² şantiye konteyneri

Konteyner Genel Planı 1 

Konteyner Genel Planı 2

Örnek Fotoğraflar

Hızlı Erişim

*576 m²  *864m²  *2355 m²